Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Vakantiewoning DE BRUGDRAAIER, met als hoofdeigenaar PBL Consult bvba, verder genoemd De Brugdraaier' kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Brugdraaier, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Brugdraaier verstrekt, en/of U zelf per email gegevens doorgeeft aan De Brugdraaier. De Brugdraaier kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

WAAROM DE BRUGDRAAIER GEGEVENS NODIG HEEFT

De Brugdraaier verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan De Brugdaaier uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van de praktische afwikkelingen die betrekking hebben met het verhuur van de vakantiewoning De Brugdraaier.

HOE LANG DE BRUGDRAAIER GEGEVENS BEWAART

De Brugdraaier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

De Brugdraaier verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van De Brugdraaier worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Brugdraaier gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

De Brugdraaier maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De Brugdraaier bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan De Brugdraaier te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Brugdraaier heeft hier geen invloed op.

De Brugdraaier heeft Google geen toestemming gegeven om via De Brugdraaier verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar debrugdraaier@gmail.com. De Brugdraaier zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

De Brugdraaier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Brugdraaier maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Brugdraaier verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Brugdraaier op via debrugdraaier@gmail.com. www.debrugdraaier.be is een website van De Brugdraaier. De Brugdraaier is als volgt te bereiken:

Postadres: PBL Consult bvba, Jaak Tassetstraat 56, B3910 Pelt, België
Vestigingsadres: Jaak Tassetstraat 54, B3910, Pelt, België
BTWnr. BE0474033555   Telefoon: +32 495 283 783
E-mailadres: debrugdraaier@gmail.com